Silvertip Mažoji Lokė Vidnavska Zare

2018-03-24
Sveikatos tyrimai

HD - A - 2019-04-06
(ED) - 0 - 2019-04-06

Akys - Švarios - 2019-04-06
DNA - Ne

Titulai

LT JCH - 2020-01-07

LT CH - 2020-01-07

LT Club.JCH 2020-01-07